Genel Cerrahi

Genel Cerrahi - Nişantaşı Hastanesi |  444 00 77  Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, fıtık, karaciğer, safra kesesi, kolon ve rektum kanserlerinin teşhis ve tedavisi ile meme ve endokrin cerrahisi gibi birçok ameliyatın yapıldığı Nişantaşı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, deneyimli hekimler ve modern teknolojik yöntemlerle hizmet vermektedir.

  Genel Cerrahi Kliniği’nde Verilen Hizmetler

  Üst Gastrointestinal Sistem

• GİST (Gastrintestinal Stromal Tümör)
• Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
• Mide Kanseri
• Mide ve Duodenum Ülseri
• Gastrit
• Mide Polipleri
• Mide ve Yemek Borusu Kanamaları
• Özofagus Kanseri 

  Alt Gastrointestinal Sistem

• Kolon Polipleri
• Kolon Kanseri
• Rektum Kanseri
• Apandisit
• Crohn Hastalığı
• Ülseratif Kolit
• Diveritüler Hastalık
• İncebağırsak Kanseri
• Meckel Divertiküliti
• Rektal Prolapsus

  Anal Bölge Hastalıkları

• Fissür (Makat Çatlağı)
• Fistül
• Hemoroid (Basur, Mayasıl) Hastalığı
• Abse

  Karaciğer Safra Yolları

• Akut ve Kronik Pankreatit
• Cerrahi Sarılık (Safra Yolu Tıkanıklığı)
• Pankreas Kanseri
• Safra Kesesi Taşları-İltihabı-Polipleri

  Ameliyatsız Yöntemler

• Fenol (Kıl Dönmesinde)
• Anal fissür (Botox Tedavisi)

  Laparoskopik Cerrahi

  Laparoskopik Cerrahi ile safra kesesi, apandisit, kasık fıtığı, göbek fıtığı, kesi yeri fıtığı, mide fıtığı(reflü) ameliyatlarının yanı sıra ileri laparoskopik cerrahi tekniği gerektiren obezite, kalın bağırsak(kolon), böbrek üstü bezi, karaciğer,pankreas ve dalak ameliyatları başarıyla uygulanmaktadir. Laparoskopik cerrahide standart ameliyat kesisi olmadığından estetik sonuç iyi, ameliyat sonrası ağrı ise en az seviyede olmaktadir. Hastalar çok kısa bir süre içinde gündelik yaşamlarına dönebilmektedirler.

  Endoskopi Ünitesi

Endoskopi Ünitesi’nde, dijital görüntüleme teknolojisi kullanılarak teşhis ve tedavi amacıyla gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP (Safra yolu taşlarının temizlemesi) işlemleri ve tedaviye yönelik endoskopik girişimler (Yemek borusu darlıklarında dilatasyon, kanserlerde stent uygulaması, beslenme tüplerinin takılması, kanamaların durdurulması) kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Özel sterilizasyon ünitesi ile endoskopik uygulamalarda meydana gelebilen bulaşma riski ortadan kaldırılmakta, endoskopi işleminin daha güvenli olması sağlanmaktadir.

  Reflü Cerrahi Merkezi

Reflü, kendini tipik olarak ağıza acı su gelmesi ve midede yanma şikâyetleri ile ortaya koyan, nüfusun yaklaşık %40’ını etkileyen, boğaz, geniz, akciğer problemlerine ve hatta astım gibi kalıcı sıkıntılara yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadir. Nişantaşı Hastanesi Reflü Cerrahi Merkezi, reflü hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili teknoloji ve yöntemleri bünyesinde barındırmaktadır. 

  Endokrin Cerrahisi

Obezite, tiroid, böbreküstü bezi, pankreas modern teknikleri ile uygulanmaktadır.

  Meme Cerrahisi

  Meme kanseri, kansere bağlı ölüm sebepleri arasında jinekolojik kanserlerden sonra ikinci sırada gelmektedir. Bazı ülkelerde ise ilk sırada ölüm nedeni olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple Nişantaşı Hastanesi Meme Kliniği’nde meme kanseri için düzenli olarak muayene yapılması önerilmektedir. Kadınların kendi kendilerine yapacakları muayene de erken tanı için büyük önem taşımaktadir.

  20-25 yaş arası her kadının her ay kendi kendini muayene etmesi, 30-40 yaş arası her kadının meme muayenesi olması, ultrasonografi ve mamografi çektirmesi ve 40 yaş üstü her kadının da yıllık doktor muayenesi ve mamografi yaptırması gerekmektedir.

  Erken tanı meme kanserinin yol açabileceği ölüm nedenlerini daha aza indirerek, tedavi sonrası hastanın kısa sürede eski yaşam kalitesine dönmesi sağlamaktadir. Meme kanseri tedavisinde ilk tercih cerrahi müdahaledir. Cerrahi tekniklerde meme tümörü meme dokusundan çıkarıtılmakta veya tüm meme alınmaktadır.

  Tüm memenin alındığı durumlarda hastanın radyoterapi ve kemoterapi süreçlerinin sona ermesinden sonra meme rekonstrüksiyonu söz konusu olmaktadir. Meme onarımı ile kaybedilen memenin doğal haline getirilmesi sağlanmaktadir. Nişantaşı Hastanesi’nde modern teknikler ve deneyimli cerrahlar sayesinde doğala çok yakın bir meme oluşturabilmektedir.

BİZE ULAŞIN

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.