AŞI HİZMETLERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI ŞEMASI

   AŞI HİZMETLERİ - Nişantaşı Hastanesi |  444 00 77Hastanemizde, gerek Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşılar, gerekse henüz bakanlık kapsamında bulunmayan 'özel' aşılar olmak üzere, her yaşta çocuğa ve hatta gerektiğinde erişkinlere aşı uygulanması hizmeti verilmektedir.

   Aşılamada amaç, aşı ile korunmanın mümkün olduğu hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek ve dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin önüne geçmektir.

   Bu amaçla, Genişletilmiş Bağışıklama Programı uygulanmakta, aşılanmamış çocuk kalmaması hedeflenmekte, herhangi bir nedenle aşısı eksik olan çocuk saptandığı anda eksiklerin tamamlanması planlanmaktadır.

   Güncellenen çocukluk çağı aşılarına dair öneriler şöyledir ;

 SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİNDEKİ AŞILAR:

   • Hepatit B Aşısı:

   Doğumdan sonra, bebek taburcu olmadan önce bütün yenidoğanlara hepatit B aşısının ilk dozu yapılmalıdır. Hepatit B aşısının ikinci dozu 1. ayda, üçüncü dozu ise 6. ayda yapılmalıdır.

   • BCG Aşısı:

   Ülkemizde 2. ayda tüm bebeklere BCG aşısı yapılmaktadır.

   • Karma Aşı (Difteri, Tetanoz, Asellüler Boğmaca, Hemofilus İnfluenza, İnaktif Polio Aşısı):

   Aşının yapılabileceği en erken dönem 6 haftalık bebeklerdir. Aşı 2, 4 , 6 ve 18. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır. Rapel (pekiştirme) dozu 4 - 6 yaş arasındaki çocuklara yapılmalıdır.

AŞI HİZMETLERİ - Nişantaşı Hastanesi |  444 00 77   • Oral Polio (Çocuk Felci) aşısı:

   Ülkemizde 6-18 aylarda ve 4- 6 yaş arasında olmak üzere yapılması önerilmektedir.

   • Pnömokok Aşısı :

   Konjuge pnömokok aşısı en erken 6. haftada yapılabilir. Ülkemizde 2, 4, 6 ve 12. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır.

   • KKK (Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak aşısı):

   İlk doz 12. ayda, rapel (pekiştirme) dozu ise 4 - 6 yaş arasında yapılmalıdır.

   • Suçiçeği aşısı :

   İlk doz 12. ayda yapılır. (4 - 6 yaş arasında rapel doz yapılabilir).

   • Hepatit A aşısı :

   İlk dozu 18. ayda yapılan hepatit A aşısının ikinci dozu 24. ayda tekrarlanmalıdır.

 

ÖZEL AŞILAR:

AŞI HİZMETLERİ - Nişantaşı Hastanesi |  444 00 77   • Rotavirüs aşısı :

   Aşının ilk dozu 6-15 hafta arasındaki bebeklere verilebilir, ülkemizde iki veya üç doz olarak uygulanan iki tip aşı vardır.

   • Meningokok aşısı :

   4 değerli konjuge meningokok aşısı, 9 aydan itibaren çocuklara yapılabilir.  Risk grubundaki bebeklere 2. aydan itibaren uygulanan aşı da mevcuttur.

   • İnfluenza (Grip) aşısı :

   İnaktif grip aşısı minimum 6. ayda yapılabilir. Grip aşısı risk grupları dahil, ailesinin aşılanmasını istediği tüm çocuklara ve erişkinlere yapılabilir.

   • Tetanoz - Erişkin Tip Difteri - Asellüler Boğmaca Aşısı:

   Karma aşının bu tipi, 11-12 yaş arası çocuklara ya da son difteri- tetanoz aşısının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiş olan erişkinlere yapılmalıdır. Özellikle yenidoğan ve prematüre bebek ebeveynlerinin bu aşı ile aşılanması önerilmektedir.

   • Human Papillomavirüs (Rahimağzı Kanseri) Aşısı :

   En erken 9 yaşında yapılabilen bu aşının ilk dozu genellikle 11-12 yaşında veya ergenlik döneminde olan çocuklara yapılır, ilk dozdan 2 ve 6 ay sonra olmak üzere toplam 3 doz gereklidir.

BİZE ULAŞIN

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.